Dunning-Kruger Sendromluya “Beyin Bedava”

Cahil cesareti diye bir deyim vardır. Neyin ne olduğunu bilmeden işe dalanlara söylenir. Bertrand Russell çok güzel özetlemiş:

Zamanımızın en acı gerçeklerinden birisi de şudur ki, kendilerinden emin olanlar aptaldır ama yaratıcı ve anlayışlı kişiler şüphe ve kararsızlıkla doludur.

Birazdan izleyeceğiniz arkadaş sınavı kazanamamış (Video çalışmazsa tıklayın)

Meğerse sevgili okur, bu olay sadece bir gözlem değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bir olguymuş. Adı bile var:

Dunning-Kruger Etkisi

Özet olarak şöyle diyor Dunnig ve Kruger adlı biliminsanları:

Belirli bir yetenek için, vasıfsız bir insan:

* Kendi becerisini olduğundan fazla görür

* Diğerlerinin bu konudaki becerisini küçümser

* Kendi yetersizliğinin boyutlarını anlamaktan aciz

ama umut var;

* Eğer o konuda eğitilebilirlerse, önceki beceriksizliğinin farkına varır